Wat is die visie van Kinderland Akademie NPC?

Kinderland Akademie is ‘n nie-winsgewende organisasie wat daarop fokus om opvoeders wat in arm woonbuurte by kleuterskole  werk, in diens op te lei en toe te rus sodat hulle gehalte opvoeding aan die kinders in hul sorg kan bied.

Kinderland opvoedkundige dagprogram

Daaglikse beplanning vir ouderdomsgroepe
1 – 2 jaar, 2 – 3 jaar, 3 – 4 jaar en 4 – 5 jaar

Waaruit bestaan die Kinderland opvoedkundige program?

 • Die program is gebaseer op die NCF (National Curriculum Framework for Children from Birth to Four (2015) en gebou om die 6 Eldas (early learning development areas).
 • Dit is ontwikkel vir gebruik deur Kinderland Kleuterskool op Wellington deur mev Gertie Smit, voorheen senior lektor in die Grondslagfase by OKB en CPUT en word reeds vier jaar suksesvol toegepas.
 • Die program maak voorsiening vir die ouderdomsgroepe babas tot 2 jaar, peuters  2 – 3jaar kleuters  3 – 4 jaar en Graad RR 4 – 5 jaar en is uitgewerk vir elke dag van die skooljaar volgens algemene temas.
 • Die program is fyn beplan om progressie van jaar tot jaar en ook binne ‘n jaar te verseker.
 • Spesiale aandag word aan ontluikende geletterdheid en ontluikende wiskunde gegee om kinders se leergereedheid in Graad R te bevorder.

Wanneer vind die opleiding plaas?

 • Die indiensopleiding word in 10 sessies van 3 ure elk oor die skooljaar versprei – twee sessies per kwartaal met ‘n voldag werkswinkel aan die begin van die jaar.
 • Die opleiding vind op Saterdagoggende plaas.
 • Opvoeders ontvang die opvoedkundige program stuk-stuk by elke werkswinkel sodat hulle voorberei kan word vir die dagbeplanning van die daaropvolgende paar weke. Op hierdie wyse word opvoeders deur die jaar ondersteun in die toepassing van die program.

Waar vind die opleiding plaas? 

Wellington: Kinderland Akademie NPC se indiensopleiding op Wellington sal by Kinderland Kleuterskool, Murraystraat 16A aangebied word. Die Kleuterskool is op twee erwe geleë en beskik oor doeltreffende lokale en geriewe vir VKO-indiensopleiding.
Buite Wellington: Alternatiewe reëlings sal getref word indien die opleiding buite Wellington moet plaasvind.

Wie is die aanbieders?

 • Gertie Smit, senior dosent in die Grondslagfase aan CPUT, Wellington tot 2012 met spesialisering in die Vakdidaktiek van wiskunde. Sy ontwikkel in 2014 die Kinderland opvoedkundige program vir kinders van 1 – 4 jaar en is betrokke by verskeie publikasies vir voorskoolse kinders.
 • Mev Ilse Human, Hoof Kinderland Kleuterskool vir 7 jaar en opleier in die NCF vir Boland Kollege, Paarl.
 • Suzaan Steyn, Mede-hoof van Kinderland
 • Milandre Vlok, lektor aan Universiteit Pretoria tot 2016 met spesialisering op die gebied van vroeëkindontwikkeling ten opsigte van onderwyspraktyk, geletterdheidstudies en navorsing.  Sy het ook voorskoolse programme ontwikkel vir middestadskleuterskole in Pretoria en werkswinkels vir opvoeders aangebied.