‘n Holistiese benadering tot algehele gesondheidsorg deur ‘n professionele multi-dissiplinêre span met die oog op die optimale funksionering van die kliënt in sy daaglikse lewe.

spraak-en-taal-terapie

SPRAAK- TAAL EN GEHOORTERAPIE

Luzanne Bonarius & Maroné Vivier
(Luzanne Bonarius Spraakterapie)

berading-kinderland

BERADING

San-Mari van der Merwe

arbeidsterapie-kinderland

ARBEIDSTERAPIE

Lanése Knipe & Natalie Retief
(Lanése Knipe Arbeidsterapie)

fisioterapie-kinderland

FISIOTERAPIE

Jacomien Benadie

dieetkunde-kinderland

DIEETKUNDE

Chantel Walker & Maya du Plessis
(Imagine Dietitians)

oudiologie-kinderland

OUDIOLOGIE

Liesel van der Merwe
(Boland Gehoor Sentrum)

Tel: 021 206 5300 | e-pos: info@famcarewell.co.za
Milnerstraat 5, Wellington
Besoek ons facebook blad